Kvinnenes polarhistorie

I norsk polarhistorie er Arktis ukritisk framstilt som en arena for heroisk mannlig handling, enten det dreier seg om ekspedisjoner eller ressursutnytting. Med enkelte unntak blir kjønn tematisert som fravær av kvinner. Det gjelder ikke bare den såkalte polare gullalderen, men også hele 1900-tallet, som boka Polare kvinner handler om. I boka løfter Anka Ryall […]

Forfatteren Roald Amundsen

Roald Amundsen levnes av enkelte historikere lite ære som forfatter. Men det er få litteraturvitere som har sett på Amundsens forfatterskap. Dette har professor i nordisk, Henning Howlid Wærp ved UiT Norges arktiske universitet gjort. For selv om Amundsens forfatterskap i hovedsak har vært mye brukt som kildemateriale av historikere, så hadde det også et […]

Kingsbayulykken og andre dødsulykker i gruvene

I 1952, samme år som Vesterisulykken, var det flere tragiske ulykker i kullgruvene på Spitsbergen. På en og samme dag, den 7. Januar 1952, var det gass og kullstøveksplosjon både i Gruve 2 i Longyearbyen og Gruve Ester V i Ny-Ålesund. Senere samme år var det igjen en dødsulykke til i Gruve 2 i Longyearbyen. […]

Grønland: Menneskenes land i skyggen av iskanten

Vi forbinder Grønland med is, men verdens største øy er mye mer enn is: Først og fremst er det samfunn og mennesker, - og Grønland er vår nabo i vest. Vi er knyttet sammen både historisk og gjennom tema som berører Arktis: næringsvirksomhet og ressurser, geopolitikk og styring, og samfunnsutvikling.Stig-Morten Knutsen (f. 1964) er bosatt […]

Årsmøte for 2022

Årsmøtet er for medlemmer i Arktisk Forening. Vi minner om at det er bare de med gyldig medlemskap for 2022 og 2023 som har stemmerett.  Møtet avholdes på Polarmuseet i Tromsø onsdag 8. februar, med start klokka 17:30. SAKSLISTE: Valg av dirigentGodkjenning av innkalling og saksliste Valg av referentValg av to personer til å underskrive protokollen sammen […]

Reindrift – en arktisk sivilisasjon?

Under samisk uke i Tromsø inviterer vi til foredraget Reindrift en arktisk sivilisasjon? Reindrifta er en arktisk næring med urgammel opprinnelse, som representerer bærekraftig utnyttelse av nordområdene, basert på kunnskap gjennom generasjoner. Global oppvarming skjer raskere i Arktis enn andre steder og får konsekvenser for reindrifta sirkumpolart. Hvordan kan reindrifta i Sibir, Mongolia og de […]

Sepp – kvenen som reiste til Alaska og ble en av verdens mest berømte hundekjørere,

Vi inviterer vi til foredrag om Leonhard Seppala. Leonhard Seppala ble kjent for sin innsats i Serumløpet, hundekjørerstafetten som brakte livreddende medisin til Nome da det avsondrede stedet i Alaska ble herjet av en difteriepidemi i 1925. Hvordan endte kvenen fra Storfjord/Skjervøy i Alaska? Hvordan ble han en av verdens dyktigste hundekjører, og hva har […]

Tore Vorren-seminaret:

Klimautvikling på Svalbard og Grønland I år er det 10 år siden Tore Vorren, professor ved institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet, gikk bort. Han var også engasjert i arbeidet til Arktisk forening. Til minne om han arrangerer foreningen sammen med UiT, Norges arktiske universitet, hvert år et eget seminar i hans ånd. […]

Fangstkvinnen Ada Solvang

Balsfjords første kvinnelige overvintrer på Svalbard kom fra en markant ishavsfamilie. Hun var kjent som en god skytter og ikke redd for tøffe tak fra sine to vintre og flere sommersesonger på fangst. Hennes reiser i store deler av verden forteller om en kvinne som levde et uvanlig liv på sin tid. Lill-Karin Elvestad er […]

Sjøfolkenes minnesdag

Sjøfolkenes minnedag markeres i Tromsø søndag 3. september.Arrangementet er i regi av Tromsø Skipperforening, Tromsø Sjømannsforening og Arktisk Forening - og i år i samarbeid med nye Tromsø Fiskeri- og sjøfartsmuseum. Program for minnesmarkeringen:*Klokka 11:00: Gudstjeneste i Elverhøy Kirke med æresvakter og tale ved sjømannsforeningens formann.*Klokka 12:30: Blomsternedlegging og tale ved Fangst og Fiskerimonumentet på […]

Polar kirkegårdsvandring

Fra en tidligere kirkegårdsvandring med Per Helge Nylund. Arktisk Forening har gleden å invitere til det som har blitt en årviss og stemningsfull tradisjon: Polar kirkegårdsvandring. NB! I år foregår vandringa på en tirsdag. Formidlingskonsulent ved Tromsø Museum, Per Helge Nylund, tar oss med på ei ny vandring til gravminnene til en del av Tromsøs […]

Polarmedisin på Nansen og Amundsens tid

Da seks mann gikk over Grønland med Fridtjof Nansen (1861 – 1930) i 1888, hadde de med seg et medisinskrin utstyrt av apoteker Hans Selchier von Ditten (1820 – 1891) på Rikshospitalets apotek. Skrinet står på Polhøgda og inneholder fremdeles legemidler og forbindingssaker etter Nansens liste. Dittens komposisjonsbok er oppbevart på farmasihistorisk museum på Bygdøy. […]

Stormaktsrivalisering i et splittet Arktis

Forsvaret av NATOs nordflanke i en ny tid 22. november klokka 19.00 kommer Njord Wegge, professor i statsvitenskap ved Krigsskolen/ Forsvarets høgskole, til Arktisk Forening og Polarmuseet i Tromsø. Wegge skal se nærmere på de sikkerhetspolitiske utviklingstrekkene i dagens Arktis, en region mer splittet enn den har vært på lang tid. Wegge vil ta utgangspunkt i stormakts-konkurransen som i […]

Bli med på snøkrabbefiske i Barentshavet

Tromsø Polarmuseum ,De forenede stater

Snøkrabbens fantastiske smak og høye kilopriser har gitt nye muligheter i Barentshavet, men fisket som skjer langs iskanten i mørketida krever også sitt. Dette er tema for vårt tradisjonsrike og trivelige desember-møte.Tromsø-selskapet Chrisma og skipper Karl Olav Kjile Pettersen har vært med siden snøkrabbefisket startet tidlig på 2000-tallet. Kjile Pettersen vil gi oss en rapport […]

Ishav i endring

Polarmuseet Tromsø

Fra Fram til FF Kronprins Haakon – Arven etter Nansen møter et ishav i endring Deler av våre arktiske havområder er rike på ressurser. Mens det er stor næringsaktivitet i det sørvestlige Barentshavet, har det nordlige Barentshavet så langt vært beskyttet av vinteris. Samtidig er dette et av områdene hvor havisen har minket mest.  Hva […]

Årsmøte for 2023

Årsmøte for 2023   Årsmøtet er for medlemmer i Arktisk Forening.  Vi minner om at det er bare de med gyldig medlemskap for 2023 og 2024 som har stemmerett.   Møtet avholdes på Polarmuseet i Tromsø onsdag 7. februar, med start klokka 18:00 SAKSLISTE: Valg av møteleder  Godkjenning av innkalling og saksliste  Valg av referent Valg av to […]

Samisk snowhow

Polarmuseet Tromsø

I 1898 forlot Per Savio og Ole Must Sør-Varanger med kurs sydover. De skulle langt av sted, -helt til Antarktis. De var deltakere på en britisk ekspedisjon ledet av nordmannen Carsten Borchgrevink, og deltok i det som var den første overvintringen på det Antarktiske kontinent. Savio og Must hadde det vi i dag kaller «SNOWHOW», […]

Tragedien i Nordishavet 1920 – ishavsskuta «Olav»s tragiske forlis

Polarmuseet Tromsø

Ishavsskuta "Olav" la ut fra Bjørnøya 21. mars 1920. Ombord var 28 arbeidere fra gruveselskapet Bjørnøen AS og et mannskap på sju. En overraskende orkan slukte "Olav", og 35 unge mennesker fikk sin grav i bølgene. Ulykken ble karakterisert som en nasjonal tragedie, og i en heftig offentlig debatt kritiserte mange avgjørelsen om å foreta en […]

Tore Vorren seminaret

Polarmuseet Tromsø

Geologisk utvikling av Barentshavet – gasslekkasjer, petroleumsressurser og klima. I år er det 11 år siden Tore Vorren, professor ved institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet, gikk bort. Han var også engasjert i arbeidet til Arktisk forening. Til minne om han arrangerer foreningen sammen med UiT, Norges arktiske universitet, hvert år et eget […]

Møtene er åpne for alle – også de som ikke er medlem.