Arktisk Forening

Arktisk Forening har til formål å ivareta interesser i Arktis og arbeide for å støtte tiltak som kan fremme arktisk næringsdrift og forskning.

Foreningen holder til i Tromsø, med faste møter på Polarmuseet.

Bli medlem