Laster Hendelser

« All Hendelser

Tore Vorren seminaret

Geologisk utvikling av Barentshavet – gasslekkasjer, petroleumsressurser og klima.

onsdag 17. april 2024 kl. 19.00 21.00

I år er det 11 år siden Tore Vorren, professor ved institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet, gikk bort. Han var også engasjert i arbeidet til Arktisk forening. Til minne om han arrangerer foreningen sammen med UiT, Norges arktiske universitet, hvert år et eget seminar i hans ånd.

Årets tema dreier seg om historiske temperaturvariasjoner på Svalbard og vil bli belyst gjennom to foredrag:

  1. Gasslekkasjer fra havbunnen, hva betyr dette for petroleumsressursene i Barentshavet, og hva betyr det for klimaet?
  2. Geologisk utvikling av Barentshavet – hvorfor ble det som det ble?


Barentshavet

Gasslekkasjer fra havbunnen, hva betyr dette for petroleumsressursene i Barentshavet, og hva betyr det for klimaet?

Foredraget omhandler naturlige gasslekkasjer i Arktis og hvordan disse er knyttet til utvikling av de store iskappene som dekket nordområdene under istidene de siste 2.6 millioner år. Hvor kommer gassen fra? Hva betyr gasslekkasjene for petroleumsressursene i Barentshavet? Hvilken betydning har det for klima og miljø? Dette er spørsmål som blir adressert.

Karin Andreassen

Karin Andreassen er fra Tromsø. Hun har studert geologi og geofysikk ved Institutt for Geovitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet, der hun også var professor i marin geolog og geofysikk fram til 01.01.2024. Andreassen var direktør ved UiTs nasjonale Senter for Fremragende Forskning «Senter for Arktisk gasshydrat, miljø og klima – CAGE» i perioden 2017 – 2023.


Geologisk utvikling av Barentshavet – hvorfor ble det som det ble?

I foredraget ser vi på de store trekkene i Barentshavets utvikling gjennom jordas nytid, de siste 66 millioner år, perioden da Grønland og Norge skilte lag og klimaet på jorda ble kaldere slik at vi etter hvert fikk istider. Denne utviklingen har hatt betydning for petroleumsressursene i Barentshavet, de store rasene og kanjonene ute på sokkelen.

Jan Sverre Laberg

Jan Sverre Laberg er fra Harstad. Etter videregående skole tok han hurtigbåten til Tromsø der han begynte å studere geologi ved institutt for geovitenskap, UiT Norges arktiske universitet, i dag er han professor i marin geologi samme sted.Arktisk Forening

Polarmuseet

Tromsø + Google Map

Møtene er åpne for alle – også de som ikke er medlem.