Statuen er laget av Sivert Donali og reist i 1984, etter felles initiativ fra Tromsø Skipperforening, Tromsø Sjømannsforening og Arktisk Forening. Første søndag i september er det alltid ei markering ved monumentet som ble reist til minne om fangstfolk og fiskere som har møtt sine våte graver i Ishavet.

Søndag 6. september 2020 var markeringen viktigere enn noen gang – for det er tatt politisk initiativ til å flytte statuen for å gi bedre rom til blant annet festivaler. Dette synes forente styrer i Skipperforeninga, Sjømannsforeninga og Arktisk Forening er historieløst og vi engasjerer oss sammen for å sikre ei fortsatt verdig plassering av monumentet.

Begynnelsen
Ideen om et minnesmonument kom allerede på 50-tallet etter at hele 78 mennesker på til sammen syv fartøy mistet livet i et forferdelig uvær på Vestisen i april 1952. Til tross for omfattende søk ble det aldri funnet spor etter verken mannskap eller fartøy.

Mange av disse modige fiskerne og fangstfolkene hadde sitt naturlige møtested på Stortorget og deres virke har hatt helt avgjørende betydning for utformingen av Tromsø, selve porten til Ishavet. Siden den gang har Tromsøs befolkning blitt mer enn dobbelt så stor og verdiskapningene rundt sjømat og marine næringer er større og viktigere enn noen gang.

Privat innsamling
Det var som nevnt flere tidlige initiativ for å få reist et monument. På årsmøte i Akrtisk Forening i 8. mars 1962 talte kaptein Alfred Knudsen varmt for reisingen av et minnesmonument og ga personlig 1000 kroner til formålet. 22. september samme året ble det opprettet en monumentkomité, men først i 1978 ble nevneverdige midler samlet inn. Da ble det opprettet en ny innsamlingskomité.

Denne ble konstituert med Kåre Pedersen som formann og representant for Tromsø Skipperforening, Olaf Jakobsen som representant for Arktisk Forening og Asbjørn Arnesen som tredje medlem. Med denne komiteen gikk innsamligsarbeidet raskt, og allerede i 1981 ble det, etter at en jury med blant annet Erlend Rian, Asbjørn Arnesen og Kåre Pedersen hadde vært i virksomhet, tegnet kontrakt med kunstneren Sivert Donali.

Fangst og fiskerimonumentet på torget i Tromsø. Foto: Ann Kristin Balto

Markeringer
Monumentet kostet 500.000 kroner, i hovedsak gitt av private Tromsø-borgere og firmaer. Det ankom Tromsø 2. mai 1984 og ble med stor festivitas avduket av Kåre Pedersen den 7. juni 1984.

Nå er det tradisjon for kransnedlegging ved fangst- og fiskerimonumentet første søndag i september. Dette er en verdig og årviss tradisjon ivaretatt av Tromsø Sjømannsforening, med leder Ulrik Pettersen i spissen, med Skipperforeninga representert og bidrag også fra Tromsø Mannskor.

Forslag om flytting
I en artikkel i Nordlys 3. juli 2020 foreslo arbeiderpartipolitkerne Tone Marie Myklevoll og Jarle Heitmann å flytte monumentet for å gi bedre plass til festivaler på torget: Les oppslaget HER, og les også om de blandede reaksjonene da Nordlys dagen etter loddet stemninga på Stortorget: Verdien av å flytte den står ikke i forhold til kostnadene.

Etter markeringa søndag 6. september 2020 gikk lederne fra de tre samarbeidende foreningene, Ulrik Pettesen fra Sjømannsforeninga, Odd-Arne Hermansen fra Tromsø Skipperforening og Mia Kanstad Kulseng fra Arktisk Forening sammen om et motsvar: Søndag var markeringen viktigere enn noen gang.

Forent vil vi sikre at Fangst- og fiskerimonumentet vil få ha en verdig plassering også i framtida.

Er det deler av historien vi har glemt å presentere? Har du bilder eller innspill til saken, tar vi gjerne imot. Send til info@arktisk-forening.no

Kilder: Arnoldus Schytte Blix: Arktisk Forening Tromsø 1947-2017