Nytt styre fra 7. februar 2023:

  • Formann, Øistein Hanssen er fra Balsfjord. Han har tidligere arbeidet i kullgruvene på Svalbard og i tillegg på UiT sine forskningsstasjoner i Longyearbyen og Ny-Ålesund.
  • Nestleder Siv Kathrine Stark er jurist og kommer fra en kjent ishavsfamilie. Markante folk fra det arktiske miljøet vanket i hennes Hun var fra før valgt som styremedlem til 2023.
  • Mia Kanstad Gulseng har vært “fangstmann” på ishavet, og har vært formann i styret i Arktisk forening tidligere.
  • Styremedlem Ann Kristin Balto er ansatt ved Norsk Polarinstitutt. Hun har ansvar for instituttets fotoarkiv, og jobber med utstillinger og formidling av polar historie. Styremedlem siden 2020.
  • Styremedlem Odd Magnus Heide Hansen har skrevet flere bøker om ishavsskuter og fangstkulturen. Han har svært lang fartstid i styret og tok gjenvalg til 2024.

Varamedlemmer:

  • Stian Bones er Professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet bidrar ved flere anledninger med foredrag.
  • Henning Howlid Wærp er litteraturforsker ved UiT Norges arktiske universitet og forfatter med høy kompetanse på litteratur fra Arktis.
  • Øyvind Lundesgaard er postdoktor ved Norsk Polarinstitutt og havforsker.
  • Stein Henrik Jensaas er senioringeniør ved Meteorologisk institutt i Tromsø.
Bak fra v: Ann Kristin Balto, Stein Henrik Jensaas (ny), Siv Kathrine Stark, Mia Kanstad Kulseng, Øyvind Lundesgaard (ny), Foran: Henning Howlid Wærp, Øistein Hanssen, Odd Magnus Heide Hansen