ARKTISK FORENING 75 ÅR

Arktisk forening ble stiftet i 1947 og feirer i 2022 75 år med formidling av historie og kunnskap. I jubileumsåret vil foreningen fortsette å øke bredden på foredrags- og seminartema og hedre de som mistet sine live i store ulykker i arktiske næringer for 60 og 70 år siden.

Arktisk forening 75 år

Som et tilbakeblikk har Arktisk forening tidligere tatt initiativ til, – og sørget for å få bygd opp det unike Polarmuseet i Tromsø. I tillegg kjøpte foreningen ishavsskuta Polstjerna og fikk finansiert og organisert bygging av tørrdokk med et glassoverbygg hvor skuta gikk en ny tid i møte, som museum. Glasshuset er som en gigantisk monter publikum kan gå inn i. Masta, med topptønna hvor ishavsgastene  speidet utover isen etter sel, rager opp over glasstaket. Inne i glassbygget kan man både gå om bord på dekket av  skuta og man kan vandre ned i tørrdokken, og oppleve skuta fra undersida. Her får en et inntrykk av hvordan en båt som blir klemt mellom isflak og skruis er bygd for å tåle ekstreme belastninger. Polarmuseet og Polstjerna gir et sammensatt innblikk både i selfangst på ishavet og forholdene til fangstfolk på Svalbard som overvintret i ensomhet i små fangsthytter. Det er med stolthet at Arktisk forening kan se tilbake på å ha bidratt til at denne delen av kulturhistorien fra nord blir brakt ut til besøkende fra hele verden. Polarmuseet og Polstjerna er overdratt til UiT Norges arktiske universitet. Polarmuseet har de senere årene vært en av de mest besøkte attraksjonene i Tromsøregionen, og er det best besøkte museet i Tromsø.