Nytt styre fra 6. mars 2024:

  • Leder Siv Kathrine Stark, er jurist og kommer fra en kjent ishavsfamilie. Markante folk fra det arktiske miljøet vanket i hennes kretser. Hun var fra før valgt som styremedlem til 2023.
  • Nestleder Bjørn Hesthamar er ny i styret. Han er vestlending og økonom, som kom til Tromsø i 1986. Han har stor interesse for det polare generelt, og for kulturen og historien knyttet til Grønland og Thuleregionen spesielt. Hans interesse har bl.a. ledet til flere lange vinterturer med hundespann både på Svalbard og med lokale fangere i Thule.
  • Kasserer Mia Kanstad Kulseng har vært “fangstmann” på ishavet, og har vært formann i styret i Arktisk forening tidligere.
  • Styremedlem Ann Kristin Balto er ansatt ved Norsk Polarinstitutt. Hun har ansvar for instituttets fotoarkiv, og jobber med utstillinger og formidling av polarhistorie. Styremedlem siden 2020.
  • Styremedlem Oddveig Øien Ørvoll er ny i styret, og ansatt ved Norsk Polarinstitutt hvor hun jobber med kart og stedsnavn for Svalbard og de andre norske polarområdene

Varamedlemmer:

  • Odd Magnus Heide Hansen har skrevet flere bøker om ishavsskuter og fangstkulturen. Han har svært lang fartstid i styret og tok gjenvalg til 2024.
  • Henning Howlid Wærp er litteraturforsker ved UiT Norges arktiske universitet og forfatter med høy kompetanse på litteratur fra Arktis.
  • Asle Gunerius har jobbet ved Akvaplan-Niva i 37 år. Han har jobbet i kullgruvene i Adventdalen, og han har jobbet med utslippsproblematikk i Isfjorden på Svalbard og har deltatt i flere miljøundersøkelser i Isfjorden/Adventfjorden.
Bak fra v: Oddveig Øien Ørvoll (ny), Asle Gunerius (ny), Bjørn Hesthamar (ny), Odd Magnus Heide Hansen.
Foran: Siv Kathrine Stark, Ann Kristin Balto, og Mia Kanstad Kulseng. Henning Howlid Wærp var ikke til stede.