Program for 2024

24.januar: Ishav i endring

Foredragsholder: Marit Reigstad

Fra Fram til FF Kronprins Haakon – Arven etter Nansen møter et ishav i endring

Deler av våre arktiske havområder er rike på ressurser. Mens det er stor næringsaktivitet i det sørvestlige Barentshavet, har det nordlige Barentshavet så langt vært beskyttet av vinteris. Samtidig er dette et av områdene hvor havisen har minket mest. Hva skjer med havmiljøet og økosystemet under isen, og hva er det som driver endringene? Hvordan kan Barentshavet se ut i 2050?

Arven etter Nansen har gjennom et stort tverrfaglig samarbeidsprosjekt satt fokus på det nordlige Barentshavet for å bygge kunnskap og en mer helhetlig forståelse av endringer i klima og økosystem for en framtidig god forvaltning av et havområde som blir mer tilgjengelig.

Foredragsholder: Marit Reigstad, professor i marin økologi, UiT Norges arktiske universitet
Prosjektleder for Arven etter Nansen (2018-2024)

7.februar: Samisk snowhow

Foredragsholder: Ann Kristin Balto

I 1898 forlot Per Savio og Ole Must Sør-Varanger med kurs sydover. De skulle langt av sted, -helt til Antarktis. De var deltakere på en britisk ekspedisjon ledet av nordmannen Carsten Borchgrevink, og deltok i det som var den første overvintringen på det Antarktiske kontinent.

Savio og Must hadde det vi i dag kaller «SNOWHOW», -kunnskap om å leve i polare områder. Hvor viktig var denne kunnskapen for den britiske ekspedisjonen i 1898-1900, og har samisk snowhow vært viktig for andre polare ekspedisjoner?

Ann Kristin Balto er Kommunikasjonsrådgiver og jobber ved Norsk Polarinstitutts med ansvar for det historiske fotoarkivet.

6.mars: Tragedien i Nordishavet 1920

Foredragsholder: Kirsten Johannessen

– ISHAVSSKUTA «OLAV»s TRAGISKE FORLIS

Ishavsskuta «Olav» la ut fra Bjørnøya 21. mars 1920. Ombord var 28 arbeidere fra gruveselskapet Bjørnøen AS og et mannskap på sju. En overraskende orkan slukte «Olav», og 35 unge mennesker fikk sin grav i bølgene. Ulykken ble karakterisert som en nasjonal tragedie, og i en heftig offentlig debatt kritiserte mange avgjørelsen om å foreta en passasjerfrakt så tidlig på vårvinteren. Hvem var ansvarlig, og kunne ulykken ha vært unngått?

KIRSTEN ELISE JOHANNESSEN er lærerutdannet og har hovedfag i nordisk litteratur og språk. Hun har undervist fortrinnsvis i høgskole og universitet, og har også arbeidet med journalistikk og forskningsformidling.

17.april: Tore-Vorren seminaret

Foredragsholdere:

Karin Andreassen, professor emerita i marin geologi og geofysikk ved Norges Arktiske universitet

Jan Sverre Laberg, professor i marin geologi ved Norges Arktiske Universitet

I år er det 11 år siden Tore Vorren, professor ved institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet, gikk bort. Han var også engasjert i arbeidet til Arktisk forening. Til minne om han arrangerer foreningen sammen med UiT, Norges arktiske universitet, hvert år et eget seminar i hans ånd.

Årets tema :»Geologisk utvikling av Barentshavet – gasslekkasjer, petroleumsressurser og klima» vil bli belyst gjennom to foredrag:

1. Gasslekkasjer fra havbunnen, hva betyr dette for petroleumsressursene i Barentshavet, og hva betyr det for klimaet?

2. Geologisk utvikling av Barentshavet – hvorfor ble det som det ble?

September/oktober: Polar kirkegårdsvandring med Per Helge Nylund: Dato kommer

Per Helge Nylund er forteller på den stemningsfulle vandringen.

16. oktober: En historie fra Svalbard – om vennskap og heltemot, naturkrefter og død

Foredragsholder: Tor-Helge Allern, professor emeritus Høgskulen på Vestlandet

Torgeir Møkleby og Harald Simonsen omkom sommeren 1922 i forsøket på å finne og hjelpe en savnet fangstmann, Georg Nilsen, fra Tromsø. De etterlot seg hver sin dagbok, som ble funnet sammen med deres levninger i Kobbebukten på Danskøya, helt nord på Spitsbergen. I dette foredraget vil Tor Helge Allern fortelle om bakgrunnen for Møkleby og Simonsens kamp mot naturkreftene vinteren og våren 1922, hva den fullstendige versjonen av Simonsens dagbok kan tilføre for å forstå mer av det som skjedde, og om noen fatale svakheter og vurderinger som kom til å få avgjørende betydning for utfallet i denne tragiske hendelsen

Foto: Ukjent, Otto Stoll, Harald Simonsen, Torgeir Møkleby og Harald Devold. Foto: Familien Møkleby.

13.november: Kan en islandsk tråler ha funnet spor etter ishavsskutene som forsvant i Vestisen i 1952?

Foredragsholder: Johannes Alme

Mer info kommer

Desember: Hvalfangst

Mer info kommer