Innlegg

Minneord over skipper og ishavsreiar Paul Egil Stark

Fredag 12. september 2014 døde Paul Stark etter at helsa hadde…

Ishavsskipper og reder Paul Stark fyller 80 år

Den kjente og markante ishavsskipper og reder Paul Egil Stark…