Tore Vorren

Tore Vorren

Tore Vorren mottar Brøggerprisen i 2011. Foto: Halfdan Carstens, GeoPublishing

Tore Ola Vorren (født 17. april 1944 i Vadsø, død 16. juni 2013) var en norsk geolog. Han var professor ved UiT Norges arktiske universitet.

Han vokste opp i Tromsø og tok hovedfag i geologi ved Universitetet i Bergen. I 1973 ble han lektor ved UiT, og professor fra 1979. Hans forskning har særlig vær rettet mot geologien i Barentshavet og Polhavet. Han utga boka «To menn i isen» i 1993.

Vorren var styreformann i Roald Amundsen Senter for Arktisk Forskning. Senteret ga ham i 2001 Polarstatuetten. Ellers har han vært dekan for mat.nat.fakultetet ved UiT, prorektor ved UiT, og styreleder for Universitetssenteret på Svalbard.

Voren var aktiv innen nasjonal og internasjonal fagpolitisk debatt og hans innsats var viktig i forbindelse med flytting av Polarinstituttet til Tromsø, og han var sentral ved etablering av nordnorsk vitensenter.

Fra Universitetet i Oslo mottok han i 2005 Framkomiteens Nansenbelønning for pol

ar forskning. Han mottok Brøggerprisen i 2011, hedersprisen fra Norsk geologisk forening

Kilde: Wikipedia