Kontigent kan betales via Vipps (Arktisk Forening) eller bankkonto 9731.11.08372.

Husk å merke innbetalingen med navn og «kontigent».