Oppføringer av Ann Kristin Balto

Program for 2022

Programmet i jubileumsåret vil spenne over flere fagområder:  som fremtida til Svalbardsamfunnet etter at gruvedriften er avsluttet. Videre om et hardt rammet reiseliv etter to år med korona. Samtidig er en ny utmarkslov på trappene, som i stor grad kan begrense turismen på Svalbard. Klimaendringer med fokus på iskanten vil bli debattert. Og selv om […]

ARKTISK FORENING 75 ÅR

Arktisk forening ble stiftet i 1947 og feirer i 2022 75 år med formidling av historie og kunnskap. I jubileumsåret vil foreningen fortsette å øke bredden på foredrags- og seminartema og hedre de som mistet sine live i store ulykker i arktiske næringer for 60 og 70 år siden. Som et tilbakeblikk har Arktisk forening […]