21. september 2016 tok formidlingskonsulent ved Tromsø Museum, Per Helge Nylund, oss med på ei vandring til gravminnene til en del av Tromsøs gamle ishavshelter – og til litt av historien om dem.

Før vandringen orienterte Arktisk Forening kort om bakgrunnen for arrangementet som er kommet i stand i samarbeid med Tromsø Gravlunds Vel. Arktisk Forening har tatt initiativ for å få fredet en del gravminner etter en del ishavsfolk som gjennom sitt virke på fangst i Arktiske strøk fra tidlig på 1800-tallet og fram til vår tid var med på å legge grunnlaget for den statusen Tromsø har i dag som Porten til Ishavet, Nordområdehovedstad og porten til Arktisk, og som derved har har stor historisk betydning for byen.

Per Helge Nylund tok oss rund til flere gravminner og fortalte litt av historia rundt folkene og trakk fram enkelte anekdoter fra deres spennende fangstliv. Gravminnen vi besøkte var Søren Zakariassen, Henry Rudi, Elling Carlsen, Vanny Woldstad, Hans Christian Johannessen, Fritz Øyen, Paul Bjørvik, Helmer Hansen, Arthur Oxaas, Sivert Brekmo og Gevnadi Olonkin.

Mange av dem kan betegnes som våre første polarforskere – de opererte i Arktiske farvann lenge før mer kjente navn som Nansen og Amundsen dukket opp på arenaen. Ved siden av et slitsomt fangstliv utforsket de Arktisk ved observasjoner og nedtegning av værforhold, isforhold, havstrømmer og temperaturer. De samlet inn vitenskapelig materiale fra dyr- og planteliv og fossiler. Observasjoner og funn ble bearbeidet og gitt ut av bl.a. museumsbestyrer Karl Pettersen og statens meteorolog Henrik Mohn. Og de oppdaget og kartla nytt land. Dette var folk som i kraft av sin erfaring fra ishavet kunne gi råd og veiledning til forskere som Nansen og Amundsen. Helmer Hanssen navigerte Amundsen fram til det nesten eksakte sydpolpunktet i 1911. Da svensk/finske Nordenskiøld i 1879 fant veien gjennom Nordøstpassasjen var det fangstskipperen Hans Chr. Johannessen som loset ham østover. Carl Ellingsen var den første som seilte rundt hele Svalbardarkipelet. Søren Zakariassen førte den første lasten med kull fra Spitsbergen til Tromsø. Og da Amundsen som den første seilte gjennom Nordvestpassasjen var det med fangstskuta «Gjøa»– kjøpt av en skipper fra Tromsø. Disse eksemplene vitner om den viten og ekspertise om Arktis som befant seg i  fangstmiljøet i Tromsø.

Etter vandringa serverte Tromsø Gravlunds Vel kaffe og kaker i kapellet. Tiden rakk jo bare til noen få gravminner, så det er mange igjen til en annen gang.