Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Årsmøte for 2022

onsdag 8. februar 2023 kl. 17.30 19.00

Årsmøtet er for medlemmer i Arktisk Forening.
Vi minner om at det er bare de med gyldig medlemskap for 2022 og 2023 som har stemmerett. 

Møtet avholdes på Polarmuseet i Tromsø onsdag 8. februar, med start klokka 17:30.

SAKSLISTE:

 1. Valg av dirigent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med formann
 5. Styrets årsberetning. (Vedlegg 1)
 6. Regnskap for 2022 ( Vedlegg 2)
 7. Medlemsutviklingen – orientering fra styret.
 8. Fastsetting av kontingent og eventuelt inngangsbillett for ikke-medlemmer. (Vedlegg 3)
 9. Vedtektsendring (Vedlegg 4)
 10. Arbeidsprogram for neste år (Vedlegg 3)
  a) Planlagte foredrag og seminar frem til ferien og temaer etter ferien til neste årsmøte (se tidligere tilsendt program)
  b) Minnetavle for forulykkede fangstfolk fra Nord-Norge
  c) Minnested for gruvearbeidere på Svalbard
  d) Anskaffelse av digitale verktøy
 11. Valg (vedlegg 5 – presenteres på Årsmøtet)

Etter møtet blir det foredrag som er åpent for alle. Tema er Arktisk reindrift som sivilisasjon med foredragsholder Svein Disch Mathisen.
Vel møtt!

På vegne av styret
Øistein Hanssen, leder
Tlf. 416 41 926

Møtene er åpne for alle – også de som ikke er medlem.