Laster Hendelser

« All Hendelser

Tore Vorren-seminaret 2019

13. mars kl. 19.00 21.00

Polarmuseet

Tromsø + Google Map

Framsenteret, 25 års tilbakeblikk

Tore Vorren var svært engasjert i arbeidet med å utvikle kompetanse og næring i Nord-Norge. Som del av dette arbeidet var han svært engasjert i diskusjonen om flytting av Norsk Polarinstitutt til Tromsø. Denne diskusjonen kom opp i slutten av 1980- tallet, og ble ytterligere aktualisert når grensene mot Russland ble åpnere etter 1992, og Barentsregion-begrepet ble etablert. I St.meld. nr. 42 (1992—93) Norsk polarforskning, slås fast at Norsk Polarinstitutt skal flyttes til Tromsø, og samtidig skal man etablere «Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barentsregionen (Polarmiljøsentret)». I 2010 ble senteret utvidet og skiftet navn til «FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning» eller Framsenteret. Den første ansatte i Polarinstituttet i Tromsø begynte i jobben i mars 1994, for 25 år siden.

For å trekke linjene bakover og framover, har vi invitert følgende personer:
Innledning ved leder av Sentermøtet for Framsenteret og rektor ved UiT, Anne Husebekk. Foredrag ved professor emeritus Bjørn Gulliksen; tidligere direktør for Alfred Wegner Institutt, Jörn Thiede; journalist Ole Magnus Rapp; og Ole Arve Misund, direktør for Norsk Polarinstitutt.

Det blir servering av høvelig mat og drikke og tid til en prat. Samarrangement med UiT Norges arktiske universitet.

Tore Vorren seminaret
Arktisk Forening tok initiativet til Tore Vorren-seminaret i samråd med hans familie for å hedre og minnes hans viktige bidrag til vårt samfunn – faglig, kulturelt, politisk og menneskelig. Tore Vorren-seminaret ble holdt første gang i 2014 og vil arrangeres årlig som del av Arktisk Forenings møteserie. Les mer om Tore Vorren

Om foredragsholderne

Bjørn Gulliksen (født 1945) marinbiolog, nå professor emeritus ved UiT. Etter studier ved Universitetet i Trondheim ansatt ved Universitetet i Tromsø i perioden 1977 – 2013. Også forskningssjef II Akvaplan-niva og professor II ved UNIS. Han har en sentral posisjon nasjonalt og internasjonalt innen marinbiologiske studier i polare strøk (Arktis og Antarktis). Pioner innen bruk av dykking.

Jörn Thiede, født i 1941, maringeolog, nå professor ved St. Petersburg Statsuniversitet.  Arbeidet internasjonalt og bla i Norge i perioden 1967-1982. I 1983 flyttet han til Kiel Universitet og var helt sentral ved etableringen av GEOMAR, et verdensledende institutt for studier av maringeologi. Han var direktør for Alfred-Wegener-Instituttet for Polar og Marin Forskning 1997-2007

Ole Magnus Rapp har denne våren 40 år bak seg som journalist i Nord-Norge. Han arbeider nå for Klassekampen, og har tidligere skrevet for Aftenposten og Finnmark Dagblad.  Han er opptatt av alt som rører seg i samfunnet, og skriver endel om forskning og nordområdene.

Ole Arve Misund er direktør ved Norsk Polarinstitutt. Misund er utdannet cand. scient og dr. philos i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen. Misund har vært direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og administrerende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard.

Møtene er åpne for alle – også de som ikke er medlem.