Laster Hendelser

« All Hendelser

Digitalt Årsmøte

onsdag 17. februar 2021 kl. 18.00 19.00

For medlemmer i Arktisk Forening.

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt, onsdag 17. februar klokka 18.00.

Alle medlemmer som vi har registrerte e-postadresser skal onsdag 10. februar ha mottatt en invitasjon til møte i den digitale plattformen Zoom. Har du ikke registrert e-postadresse hos oss, eller av andre grunner ikke har mottat lenke for møte innen onsdag 10. februar kan du sende e-post til info@arktisk-forening.no.

Merk at møtet avholdes IKKE på Tromsø Universitetsmuseum, som var et av alternativene i utsendt brev.

Saksliste:

 1. Valg av dirigent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen sammen med formann
 5. Styrets årsberetning for Arktisk Forening
 6. Regnskap for Arktisk Forening
 7. Orienteringer fra styret i Arktisk Forening.
 8. Valg

Vel møtt! På vegne av styret;
Mia Kanstad Kulseng, formann.

KORONA: Arktisk Forening vil alltid følge gjeldende smittevernbestemmelser med tanke på korona.

 • Folk som er i høyrisikogruppa for alvorlig sykdom ved koronasmitte og folk som har symptomer som muliggjør korona bes bli hjemme. 
 • Vinterens møter vil bli avholdte på Tromsø Museum – Universitetsmuseet på sørspissen av Tromsøya, hvor det er lettere å legge til rette for avstand mellom deltakere fra ulike husstander.
 • Forhåndspåmelding vil være nødvendig og annonseres på nettsider og Facebook.

Møtene er åpne for alle – også de som ikke er medlem.